ปิดหน้าต่างนี้

แบบสอบถามข้อมูลความต้องการซื้อรถมือสองกับมาริโอ้มอเตอร์ *จำเป็น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการเช็คเครดิตค่ะ

   ปิดหน้าต่างนี้

  แบบสอบถาม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อทราบผลอนุมัติเบื้องต้น
  (รหัสรถ) ดูจากหน้ายี่ห้อรถของร้านในwww. เช่น A589 หรือ X056 กลับไปเลือกดูรถอีกครั้ง

  แบบสอบถาม

  1. รถที่สนใจ 3 คัน (ใส่รหัสรถ)

  2. กรอกชื่อนามสกุลและอายุ

  3. สถานที่ทำงาน

  บ้านสวัสดิการ

  4. อาชีพปัจจุบัน

  อาชีพปัจจุบัน

  ข้อมูลที่มาของรายได้ (ใส่ข้อมูลหลายข้อได้)

  ข้อมูลที่มาของรายได้
  ข้อมูลเครดิต ประวัติการผ่อน
  มีเครดิตปัจจุบันผ่อนตรง
  ติดเครดิต Blacklist

  ข้อมูลคนค้ำประกัน

  ข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นความจริงทุกประการฯ และยินยอมให้นำข้อมูลไปตรวจสอบกับบุคคลอื่นได้ แนบรูป เอกสารที่มี จะทำให้การพิจารณาการอนุมัติได้ถูกต้องและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยืนยันการส่งอนุมัติสินเชื่อ รถยนต์ของท่าน ขอขอบคุณที่สละเวลาในการให้ข้อมูลทางเราจะแจ้งผลอนุมัติให้ท่านทราบภายใน 60 นาที หลังจากท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วน

  ผลอนุมัติ

  EXPO

  มาริโอ้มอเตอร์

  ดูรถคลิกเลย !!!

  รถเก๋ง

  รถกะบะ

      
  ปิดหน้าต่างนี้

  จองรถด้วยการซื้อสด

  จองรถโอนเข้าบัญชี 023-1-888-888
  ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มาริโอ้มอเตอร์
  (จอง 1,000 บาท)

   เอกสารการออกรถ

   เอกสารการจัดไฟแนนซ์

   ผู้เช่าซื้อ (บุคคล) , ผู้ค้ำประกัน

   1. สำเนาทะเบียนบ้าน

   3 ชุด

   2. สำเนาบัตรประชาชน

   3 ชุด

   3. สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

   1 ชุด

   4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 2 - 3 ใบ

   1 ชุด

   5. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

   1 ชุด

   6. สัญญารับงาน 2 - 3 งานล่าสุด (ถ้ามี)

   1 ชุด

   7. สัญญาเช่า (ถ้ามี)

   1 ชุด

   8. แผนที่ที่ทำงาน

   1 ชุด

   9. แผนที่บ้าน

   1 ชุด

   ผู้เช่าซื้อ (กรณีนิติบุคคล)

   1. หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน)

   3 ชุด

   2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

   3 ชุด

   3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

   3 ชุด

   4. สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน

   1 ชุด

   5. บริคณท์สนธิ , รายชื่อผู้ถือหุ้น

   1 ชุด

   6. ภพ. 20

   1 ชุด

   7. ตราประทับ

   1 ชุด

   8. แผนที่บริษัท

   1 ชุด

   9. แผนที่บ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

   1 ชุด

   2020 Copyright reserve by mariomotor.com