ปิดหน้าต่างนี้

แบบสอบถามข้อมูลความต้องการซื้อรถมือสองกับมาริโอ้มอเตอร์ *จำเป็น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการเช็คเครดิตค่ะ

 ปิดหน้าต่างนี้

แบบสอบถาม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อทราบผลอนุมัติเบื้องต้น
(รหัสรถ) ดูจากหน้ายี่ห้อรถของร้านในwww. เช่น A589 หรือ X056 กลับไปเลือกดูรถอีกครั้ง

แบบสอบถาม

1. รถที่สนใจ 3 คัน (ใส่รหัสรถ)

2. กรอกชื่อนามสกุลและอายุ

3. สถานที่ทำงาน

บ้านสวัสดิการ

4. อาชีพปัจจุบัน

อาชีพปัจจุบัน

ข้อมูลที่มาของรายได้ (ใส่ข้อมูลหลายข้อได้)

ข้อมูลที่มาของรายได้
ข้อมูลเครดิต ประวัติการผ่อน
มีเครดิตปัจจุบันผ่อนตรง
ติดเครดิต Blacklist

ข้อมูลคนค้ำประกัน

ข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นความจริงทุกประการฯ และยินยอมให้นำข้อมูลไปตรวจสอบกับบุคคลอื่นได้ แนบรูป เอกสารที่มี จะทำให้การพิจารณาการอนุมัติได้ถูกต้องและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยืนยันการส่งอนุมัติสินเชื่อ รถยนต์ของท่าน ขอขอบคุณที่สละเวลาในการให้ข้อมูลทางเราจะแจ้งผลอนุมัติให้ท่านทราบภายใน 60 นาที หลังจากท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วน

ผลอนุมัติ

EXPO

มาริโอ้มอเตอร์

ดูรถคลิกเลย !!!

รถเก๋ง

รถกะบะ

    
ปิดหน้าต่างนี้

จองรถด้วยการซื้อสด

จองรถโอนเข้าบัญชี 023-1-888-888
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มาริโอ้มอเตอร์
(จอง 1,000 บาท)

เอกสาร การจัดไฟแนนซ์

ผู้เช่าซื้อ (บุคคล) , ผู้ค้ำประกัน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

3 ชุด

2. สำเนาบัตรประชาชน

3 ชุด

3. สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

1 ชุด

4. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนล่าสุด 2 - 3 ใบ

1 ชุด

5. ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)

1 ชุด

6. สัญญารับงาน 2 - 3 งานล่าสุด (ถ้ามี)

1 ชุด

7. สัญญาเช่า (ถ้ามี)

1 ชุด

8. แผนที่ที่ทำงาน

1 ชุด

9. แผนที่บ้าน

1 ชุด

ผู้เช่าซื้อ (กรณีนิติบุคคล)

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

3 ชุด

2. สำเนาทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3 ชุด

3. สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

3 ชุด

4. สมุดบัญชีธนาคาร หรือ Statement บริษัทย้อนหลัง 6 เดือน

1 ชุด

5. บริคณท์สนธิ , รายชื่อผู้ถือหุ้น

1 ชุด

6. ภพ. 20

1 ชุด

7. ตราประทับ

1 ชุด

8. แผนที่บริษัท

1 ชุด

9. แผนที่บ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

1 ชุด

2020 Copyright reserve by mariomotor.com