ปิดหน้าต่างนี้

แบบสอบถามข้อมูลความต้องการซื้อรถมือสองกับมาริโอ้มอเตอร์ *จำเป็น

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อง่ายต่อการเช็คเครดิตค่ะ

 ปิดหน้าต่างนี้

แบบสอบถาม กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อทราบผลอนุมัติเบื้องต้น
(รหัสรถ) ดูจากหน้ายี่ห้อรถของร้านในwww. เช่น A589 หรือ X056 กลับไปเลือกดูรถอีกครั้ง

แบบสอบถาม

1. รถที่สนใจ 3 คัน (ใส่รหัสรถ)

2. กรอกชื่อนามสกุลและอายุ

3. สถานที่ทำงาน

บ้านสวัสดิการ

4. อาชีพปัจจุบัน

อาชีพปัจจุบัน

ข้อมูลที่มาของรายได้ (ใส่ข้อมูลหลายข้อได้)

ข้อมูลที่มาของรายได้
ข้อมูลเครดิต ประวัติการผ่อน
มีเครดิตปัจจุบันผ่อนตรง
ติดเครดิต Blacklist

ข้อมูลคนค้ำประกัน

ข้าพเจ้าขอยืนยันเป็นความจริงทุกประการฯ และยินยอมให้นำข้อมูลไปตรวจสอบกับบุคคลอื่นได้ แนบรูป เอกสารที่มี จะทำให้การพิจารณาการอนุมัติได้ถูกต้องและ รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ยืนยันการส่งอนุมัติสินเชื่อ รถยนต์ของท่าน ขอขอบคุณที่สละเวลาในการให้ข้อมูลทางเราจะแจ้งผลอนุมัติให้ท่านทราบภายใน 60 นาที หลังจากท่านได้กรอกข้อมูลครบถ้วน

ผลอนุมัติ

EXPO

มาริโอ้มอเตอร์

ดูรถคลิกเลย !!!

รถเก๋ง

รถกะบะ

    
ปิดหน้าต่างนี้

จองรถด้วยการซื้อสด

จองรถโอนเข้าบัญชี 023-1-888-888
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี มาริโอ้มอเตอร์
(จอง 1,000 บาท)

สมาคมคมผู้ประกอบการ รถยนต์ใช้เเล้ว

สมาคมคมผู้ประกอบการ รถยนต์ใช้เเล้ว

  • 10 พฤศจิกายน 2018
  • 89 ยอดวิว

สมาคมคมผู้ประกอบการ รถยนต์ใช้เเล้ว

  สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2556 โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการภายในประเทศให้มีมาตรฐานและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยในปีแรกทางสมาคมฯ ได้รวบรวมเพื่อนสมาชิกจากทั่วประเทศได้มากกว่า 100 บริษัท และสามารถขยายเครือข่ายสมาชิกได้มากกว่า 403 บริษัทในปัจจุบัน นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพันธมิตรต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ที่มีความต้องการในการใช้รถยนต์ใช้แล้วในการดำเนินชีวิตประจำวันทั้งในด้านธุรกิจ และส่วนตัว โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการรถยนต์ในระบบมากกว่า 4,400 ราย มีรถยนต์หมุนเวียนในระบบมากกว่า 495,000 คัน ต่อปี โดยมีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 145,000 ล้านบาท (ข้อมูลนี้เฉพาะการซื้อขายระหว่างผู้ประกอบการ และผู้บริโภคโดยตรงจากสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย) ปัจจุบันทางสมาคมฯ มีสมาชิกทั่วประเทศกว่า 367 บริษัท มีรถยนต์หมุนเวียนในระบบประมาณ 100,000 คันต่อปี และมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ 35,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับ 26% ของมูลค่าตลาดรวม

นอกจากนี้ ธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วยังเป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเครือข่ายอื่นๆ ในระบบ อาทิเช่น ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์, ธุรกิจประกันภัย, ธุรกิจซ่อมสีรถยนต์, ธุรกิจอะไหล่ยนต์, ธุรกิจประมูลรถยนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย ที่มีผลต่อระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดการจ้างงานภายในประเทศในธุรกิจที่หลากหลาย จากการที่สมาคมฯ มีส่วนขับเคลื่อนสำคัญในระบบเศรษฐกิจ ทำให้สมาคมฯ มีกลุ่มพันธมิตรที่ดีมากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.), กรมการปกครอง, และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหน่วยภาคเอกชน ได้แก่ กลุ่มบริษัทสินเชื่อรถยนต์, กลุ่มบริษัทประมูลรถยนต์, กลุ่มบริษัทเว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์, และสมาคมฯ ต่างๆ ที่ช่วยกันขับเคลื่อนให้สมาคมฯ เติบโต สามารถสร้างเครือข่ายและพัฒนาวิชาชีพของผู้ประกอบการเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภคได้ตามวัตถุประสงค์หลักของสมาคมฯ

2020 Copyright reserve by mariomotor.com